IV.skupina - tmavomodrá

  

IV./1 - Sběratel

 1. Předloží sbírku, kterou sám zpracoval (např.: Dopisnice, poštovní známky, zápalkové nálepky, ptačí pera, listy stromů, apod.). Sám o sbírku pečuje a průběžně ji doplňuje.
 2. Sbírku má hezky uspořádanou a opatřenou vysvětlivkami.
 3. Jako druhou sbírku předloží herbář 50 rostlin a všechny je zná.
 4. Slíbí, že i v budoucnu bude obě sbírky doplňovat a zdokonalovat a dvakrát do roka je vůdci Akélovi předloží k posouzení.


IV./2 - Zahradník a bylinkář

 1. Pečuje o zahrádku doma nebo u známých.
 2. Ví, čím je třeba hnojit půdu.
 3. Umí zaset zeleninu a plet záhonky.
 4. Vypěstuje květiny ze semen či cibulek, ošetřuje je a pozoruje.
 5. Ví, jak je nutno uchovávat zeleninu přes zimu.
 6. Ví, jak chránit stromy a keře proti škůdcům. Zná bezpečnostní předpisy při používání postřiků.
 7. Zná nejdůležitější naše léčivé byliny. Ví, kdy a jak se mají sbírat.
 8. Ví, jak se mají léčivé byliny sušit.
 9. Ví, k čemu se používá lipového květu, máty, šalvěje, petržele, plícníku lékařského, rebarbory, pelyňku, maliníku, jahodníku, borůvek a dalších bylin.
 10. Umí z těchto bylin udělat odvar nebo přeliv.
 11. Pečuje o květiny za oknem a umí je přesazovat.
 12. Má sbírku alespoň 8 kaktusů a ví, jak se jmenují.


IV./3 - Přítel zvířat

 1. Má doma a ošetřuje některé domácí zvíře – psa, kočku, králíka apod. Sám dává zvířatům potravu a pití, pečuje o jejich čistotu i o to, aby jejich misky na vodu a jídlo byly stále čisté.
 2. Umí napodobit hlasy pěti domácích zvířat.
 3. Zná život 5 divokých zvířat, žijících v jeho kraji.
 4. Zná kunu a tchoře, nepřátele domácího kuru.
 5. Zná nebezpečí nakažlivých chorob, přenášených ze zvířete na člověka.
 6. Zná nebezpečí vztekliny a ví, co je třeba zařídit při pokousání psemmči jiným zvířetem.
 7. Nakreslí alespoň tři obrázky ze života zvířete, o které pečuje.
 8. Postaví krmítko nebi budku pro ptáky a pečuje o ně.
 9. Přečetl knihu o zvířatech.


IV./4 - Znalec ptactva

 1. Z našeho ptactva zná: 8 pěvců, 6 dravců a 5 ptáků hrabavých.
 2. Pořídí si sbírku ptačích per.
 3. Na dvoře domu, kde bydlí, připraví různý materiál na stavbu hnízd (seno, slámu, nitě, provázky, peří) a zhotoví seznam, čeho kteří ptáci na stavbu hnízd užívají.
 4. Přečte si knihu o ptactvu v přírodě.
 5. Pozná stopu husy, slepice, vrabce, bažanta.
 6. Zná alespoň tři sovy.
  7.Napodobí hlasy pěti ptáků.
 7. Ví, jaké jsou ptačí kosti.
 8. Ví, proč ptáci odlétají do teplých krajin.
 9. Zhotoví budku pro ptáky. Zjistí, který pták ji užívá. Sleduje jeho život.
 10. Zhotoví krmítko pro ptáky, umístí je a pravidelně doplňuje krmením.
 11. Vyrobí držák na lůj a sleduje, kteří ptáci mají lůj nejraději.
 12. Připraví ptákům vánoční stromeček s lojovými koláčky.
 13. Zná, které zrní je pro ptactvo nejlepší.


IV./5 - Houbař

 1. Ví, kde houby hledat a jak je správně sbírat.
 2. Pozná naše nejběžnější jedlé a jedovatělo houby. Nikdy nesbírá houby, které dokonale nezná.
 3. Ví, jak se houby vyživují a z čeho se rozmnožují.
 4. Umí houby dobře očistit, nakrájet a sušit.
 5. Umí připravit z hub obalované řízky. Umí houby smažit.
 6. Zná, jak se houby nakládají do soli a do octového nálevu.
 7. Ví, kde získá odbornou poradu o houbách.