Vlastenectví

 

Vlastenectví (patriotismus) je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k 'otčině' (latinsky patria, řecky patrida). 'Otčinou' (či 'domovinou') může být oblast nebo město, obvykle se jí však míní národ nebo národní stát, 'vlast', patriotismus pak lze ztotožňovat s 'vlastenectvím'.

Patriotismus zahrnuje postoje jako: hrdost na její úspěchy a kulturu, touhu uchovat její charakter a základ kultury a identifikaci s jinými členy národa. Patriotismus někdy bývá těsně svázán s nacionalismem a je pro něj (často nesprávně) užíván jako synonymum. Přesněji řečeno je nacionalismus ideologií – často však podporuje patriotické postoje jako žádoucí a vhodné.

Patriotismus narozdil šovinismu nevylučuje úctu k jiným zemím a národům.

 

Vybrané citáty

Pavel Josef Šafařík: "Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i mojí ranou, smrt vlasti je i mojí smrtí - ale také její život je i mým životem, také její sláva je i mou slávou."

Homér: "Je sladké a krásné zemřít pro svou vlast."

Tomáš Garrigue Masaryk: "Jest povinností každého myslícího člověka, aby činně pomáhal na regeneraci svého národa, každý učiní nejlépe, působí-li nejprve energicky na sebe, na svou rodinu, na své děti. Jest národní povinností každého jednotlivce potlačovat degeneraci lidstvo ohrožující, to vyžaduje dnešní pravý patriotismus nutně."