Žádost o prominutí dluhu - pokračování 2

28.04.2014 18:33

 

Vzhledem k faktu, že jsme se dostali do situace, kdy již nejsme schopni splácet dluh vyměřený našemu oddílu MČ Praha - Satalice, zaslali jsme úřadu tento dopis, který vám nabízíme k přečtení: