Skautský den

09.05.2020 09:00

Úklid okolí klubovny, opékání buřtů...