Plán na Říjen 2012

27.09.2012 11:12


3. října - 878. schůzka
Zahájení schůzky, četba kroniky, bodování, hry, zpěv, první pomoc, úklid, vyhodnocení.

10. října - 879. schůzka
Zahájení schůzky, četba kroniky, NS, I. stupeň, hry, bodování, soutěže, zpěv, první pomoc, úklid, vyhodnocení.

13. října - 880. akce - IV. Drakiáda
Tradiční drakiáda, více informací zde>>

17. října - 881. schůzka
Zahájení schůzky, četba kroniky, bodování, hry, NS, I. stupeň, soutěže, zpěv, první pomoc, úklid, vyhodnocení.

20. října - Skautská burza

21. října - Rodičovská „Jízda na kolech“

24. října - 882. schůzka
Zahájení, četba kroniky, příprava na 28. říjen, sport, hry, soutěže, zpěv, první pomoc, úklid, vyhodnocení.

28. října - 883. akce - Založení republiky
Čestná stráž u pomníků, soutěže - více informací zde>>
V Satalicích se uskuteční vzpomínková akce u pomníku v 10.00 hodin. Přijď v pořádném (čistém, perfektním) kroji. Akce bude trvat cca 15 min.. Další pokračování se uskuteční ve Kbelích, kde bude v Sojovické ulici také vzpomínková akce (sraz v 13.45 hodin v této ulici u pomníku). Na tuto akci navazuje sportovní odpoledne. Zahájení u amfiteátru (centrální park) v 15.00 hodin. Více informací na: www.skaut-kbely.cz . Ukončení se předpokládá v cca v 18.00 hodin. Záleží na počasí a závodnících.

31. října - 884. schůzka - Vyhodnocení měsíční činnosti
Nezapomeň na kroj a Žákovskou knížku. Hry, soutěže.

 

Schůzky šestek se konají každou středu od 15.00 – 17.00 hodin. Nezapomeň na: Deník (obalený a dopsaný), Vlčáckou stezku (obalenou a poctivě doplňovanou), psací potřebu, zpěvník, švihadlo a předůležitou svačinu na doplnění energie.

Na schůzky zásadně chodíme včas. Je to dokonce výsada králů!

Každý pátek máme brigádu (16.00 – 18.00 hodin). Pro případ na každé schůzce upřesníme. Nezapomeň na pracovní oblečení.

Členský měsíční příspěvek nezapomeň zaplatit nejpozději do první schůzky v novém měsíci.

Pokud budete mít nedostatek informací o naší činnosti, popřípadě budete s něčím nespokojeni neváhejte a obraťte se na vůdce oddílu.
Kontakty: mob. tel..č. : + 420 607 113 080, email: kamil.podlaha@seznam.cz, web: www.skaut-satalice.cz