Plán na Březen 2013

24.02.2013 20:13

 

6. března – 906. schůzka
Prožíváme bouřlivé změny a tak Vám všem přeji hodně vytrvalosti. Zahájení, seznámení s naší činností, prohlídka klubovny, sport, hry, soutěže, příprava na sobotní Kuličkiádu, úklid, vyhodnocení.

10. března – 907. akce smečky – I. Kuličkiáda  
Podrobnosti uvnitř tohoto čísla.

13. března – 908. schůzka
Zahájení, četba kroniky, zhodnocení Kuličkiády, I. stupeň, hry, soutěže, zálesácká činnost, zpěv, sport, úklid, vyhodnocení.

20. března – 909. schůzka
Zahájení, četba kroniky, příprava na 10. výročí vzniku SKAUT - S.S.V. , zálesácká činnost, sport, hry, zpěv, soutěže, úklid, vyhodnocení.

21. března – I. etapa oslav 10. výročí vzniku SKAUT - S.S.V.
Na poště ve Kbelích bude po celý den k dispozici pamětní razítko.
Bude vydána i speciální dopisnice. Podrobnosti na schůzce.

23. března – 910. akce smečky
II. etapa oslav 10. výročí vzniku SKAUT - S.S.V.
Více na pozvánce uvnitř tohoto čísla a na našich schůzkách.

27. března – 911. schůzka – Vyhodnocení měsíční činnosti.
Vyhodnocení měsíční činnosti, četba kroniky, zpěv, hry, soutěže.


Schůzka se koná vždy ve středu od 15:00 - 17:00 hodin v naší klubovně.
Na schůzky zásadně chodíme včas! Lépe přijít o 5 minut dříve, než o minutu později.
Nezapomeň na: Deník (obalený a doplněný), Vlčáckou stezku (obalenou a poctivě doplňovanou), psací potřebu, KPZ (minimálně 25 věcí), zpěvník, uzlovačku a předůležitou svačinu. Na schůzkách totiž vydáme moc energie.

Brigády se upřesní vždy na schůzce!!!!!

Členský měsíční příspěvek prosíme zaplatit nejpozději do první schůzky v novém měsíci.

Pokud budete mít nedostatek informací o naší činnosti, popřípadě budete s něčím nespokojeni neváhejte a obraťte se na vůdce oddílu.
Kontakty: mob. tel..č. : + 420 607 113 080, email: kamil.podlaha@seznam.cz, web: www.skaut-satalice.cz